Feed
Posts
Comentarios

KOOPERAZIOA
“Elkartasuna herrien samurtasuna da” Gioconda Belli

Iparreko GGKE-en lanak Hegoan duen inpaktuari buruzko ikerketa kritikoak gehienetan konklusio beretara iristen dira: askotan ez dute bere helburuekin konplitzen eta, gainera, askotan, bere emaitzak kalterako izaten dira. Sarri, GGKE-ek Ipar-Hegoa erlazioaren historiaren eskema errepikatzen dute, balio handiak diskurtsoan, baina efektu negatiboak errealitatean.

Alan Fowler-ek eta Kees Biekart-ek horrela ebaluatzen dute: Zer esan dezakegu erakundeen eraginkortasunari buruz, inpaktu-azterketak eta beste zenbait datu oinarri hartuta? Alde batetik proiektuen emaitzak hartzen baditugu, eta bestetik garapen jasangarriko lorpenak, pobreziaren arintzea eta demokratizazioa, lehenengo puntuan erakundeek arrakasta moderatua izan dute, baina bigarrenean oso arrakasta gutxi edo inolako arrakasta ez dute izan.

Rogelio López CuencaRogelio López Cuenca

Eta ez da bakarrik ez direla lortzen itxarondako emaitzak, baizik eta askotan ondorioak oso negatiboak izaten direla suposatzen duen erasoagatik, inposatzen diren baloreekin oso lotuta dagoen erasoa. Gustau Nerín-en “Blanco bueno busca negro pobre” liburuan honen adibide asko bilatzen ditugu, hemen adibide bat : Mallorcako Fundació Liornak twa pigmeoen artean, Burundin, lana egiten du, eta ikaragarrizko etnozentriko eran egiten du. Liornako arduradunek eskandalizatuta daude : pigmeoek ez identitateko, ezta lurretako dokumenturik, ezta bizitza irabazteko beste modurik ez zeukatelako orain dela gutxira arte. Ez dute inoiz pentsatu, dirudienez, pigmeoak ehiztariak eta biltzaileak direla, eta bizimodua aurrera ateratzeko ez zutela lurraren jabetasunik behar, eta ez dituztela estatuko arduradunak agintaritzat ezagutzen. Haientzak, paperak ez izatea askatasun eta ez menderatzearen erakusgarri bat da. (…) Historikoki, pigmeoak oso baztertuta egon dira Burundin. Bere «integrazio soziala» errazteko, Liorna-k zenbait gaiei buruzko ikasketak eskaintzen die, hauen artean: energia-baliabideetako ustiapenaren hobekuntza, deforestazioa, sukaldeen funtzionamenduaren hobekuntza, giza eskubideari buruzkoak, osasunaren gainekoak, bidezkotasuna generoan, bidezkotasuna eta demokrazia parte-hartzailea. Fundazioaren arabera, funtsezko erremintak dira hauek herritarren arteko harremanetarako. «Garapen» tragedia honekin, pigmeoek sistematikoki erruduntze jartzen dira. Aberatsak ez badira, eta marjinaltasunean badaude, bere erruagatik dela esaten zaie. Ezer ez dakitelako deforestazioari buruz, genero bidezkoatasunari buruz, parte-hartzaile demokrazia edota hobetutako sukaldeei buruz. Biktimak dira errudun. Eta garapena pigmeoen identitatearen kontrako borroka hutsa bihurtu da. Garatzeko, twa-ei gauza bat eskatzen zaie soilik: twa-k izateari utz diezaiotela. Hori bai, hura izateari uzteko ikasketak eskaintzen dute.”

Gakoak, garapen jasangarria eta demokrazia direla ematen du. Bruselan izandako Europear Garapen Jardunaldietan -non 140 herriko 5.000 pertsona baino gehiago bildu ziren eta Garapen Jasangarriaren Helburuz eztabaidan jardun zirenak- Nazio Batuen Batzar Orokorrako lehendakariak, Sam Kutesak, baieztatzen zuen : “helburu berri hauek Milurtekoaren Garapenaren Helburuetan huts egin zuena gainditzen dute, sozietate-akzioa, garapena eta ingurumenaren arazoak garapen inklusiboa lortzeko bateratzen dituzte”.

Rogelio López CuencaRogelio López Cuenca

Jardunaldi beretan, garatutako herriek ideia gutxiago “esporta ditzaten”, eta garapen-politikak definitzeko orduan, aukera errealak gainerako herriei eman diezazkieten eskatzen da. Azken finean, Tanvi Girotra, Becoming I Fundazioa komunitate marjinaleko Indiako gazteak ahalduntzeko liderra dena dionez gero, antzeko arazoak eta eskubide berak ditugu.

Afrika da gure sistemaren ondorioak era dramatikoagoan bizi den tokia, beraren porrota nabariagoa den tokia. Eta batera, beharrezko aldaketen gakoak aurki ditzakegun tokia. Eta elkartasuna aldaketa hauekiko konpromisoan oinarrituta egon behar du.

 Halere, GGKE-ak ez dira gehiegi inplikatzen aldaketa horien aldeko lanean dierduen mugimendu sozialetan. Nahiz eta eztabaida sozialaren barruan sistema ekonomiko eta polikoaren kaltegarri diren oinarrizko elementuak egon, hain zuzen ere, aurre egin behar zaienak.

 

Mirades BAIXA

 

 

Actividad fotografica que ayudará a recaudar fondos para nuestro proyecto Kainaberak…

Te contamos un poco?

Conservar el suelo y el agua: La práctica fundamental para que las comunidades etíopes luchen contra la pobreza
El 75% de la población rural de la región del Tigray vive por debajo de la línea de pobreza absoluta. Esta región etíope es una de las más propensas a sufrir los efectos de la sequía.
El sector de la agricultura es la columna vertebral de la economía regional, al cual se dedica el 90% de la fuerza de trabajo de la región y depende completamente de las escasas lluvias.

Largos periodos de profunda sequía seguidos de puntuales lluvias torrenciales hace que bajen de las montañas fuertes torrentes de agua que provocan una grave erosión en los suelos. Tras el paso de las aguas el paisaje es desolador, quedando únicamente, un suelo desnudo no apto para cultivar.
Miradas colabora con la Fundación Etiopía Utopía (FEU) en la lucha contra la inseguridad alimentaria de miles de familias etíopes, protegiendo los terrenos de cultivo cercanos al río de una erosión irreversible, frenando la velocidad del agua y mejorando la cubierta vegetal.

ETIOPÍA
Población: 86.613.986 (2º país más poblado de África tras Nigeria)
Esperanza de vida al nacer: 59,7 años
Analfabetismo: 49,7% (hombres) y 64,9% (mujeres)
Años promedio de escolaridad: 2,2 años
PIB per cápita: 979 US$ (poco más de 1€/día)
Población por debajo del nivel de pobreza: 29,6%
Índice de Desarrollo Humano: 0,435 (puesto 173 sobre187 países de la ONU)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014—PNUD

El Proyecto Kainaberak se localiza en el río Genfel, y la zona a restaurar supone una longitud entre los 8 y 10 Kilómetros. El éxito que ha tenido este proyecto en otras secciones del río Genfel es toda una referencia y ejemplo para continuar con el trabajo a lo largo de todo el río.

LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Las autoridades locales y la población viven el Proyecto Kainaberak como una ventana de oportunidad para mejorar su producción agrícola y revertir su situación de inseguridad alimentaria, y son ellos y ellas mismas quienes trabajan día a día en las actividades del proyecto.

EL PRESUPUESTO
Gracias a tu colaboración, miles de familias etíopes mejoran su calidad de vida. La sensación de bienestar y seguridad que da a la comunidad el tener agua en los alrededores de sus tierras es impagable.

Miradas…viaje mágico al corazón de África, colabora con FEU con una muestra fotográfica que tendrá carácter intinerante, lo que significa que podrás transitarla… te mantendremos informado.

Podrás comprar las imágenes llegaándote a la dirección que solicites y estarás sumándote a nuestro proyecto colaborando a que estas comunidades etíopes a orillas del río Genfel puedan disponer de agua, cultivar sus tierras y vivir de un modo digno.

« Newer Posts - Older Posts »